Enhorabona!

has encertat 0 de les 10 preguntes.
Comparteix el test i repta els teus amics

Has encertat 0 preguntes

Test de català

Domines la normativa del català?

Omple els buits d'aquestes frases amb l'opció que marca la normativa actual de l'IEC

1/10
És un nen __________ fer els deures
 • a qui li costa
 • a qui costa
 • que li costa
2/10
__________ serveix la música?
 • Per què
 • Perquè
 • Per a què
3/10
La gran família blaugrana _____________ d’incorporar un nou membre
 • està a punt
 • és a punt
 • són a punt
4/10
Si no fos perquè ___ preocupa que la gent s'ho passi bé, no hi destinaria tants recursos.
 • la
 • li
 • l'hi
5/10
A tu te'n dono un i a ella ________ dos.
 • li oferiré
 • n'hi oferiré
 • li n'oferiré
6/10
No n'hi ha prou ________ . Cal que les compleixis
 • amb que facis promeses
 • que facis promeses
 • amb què facis
7/10
L’encariment dels carburants contribueix _______________ creixi un 7,3% fins al setembre
 • a que la inflació
 • a què la inflació
 • que la inflació
8/10
A tu t'ho dic ara. A elles ______ trucaré demà
 • les
 • els hi
 • els
9/10
Aniré a comprar les entrades i com que després ens hem de veure ho aprofitaré per ________
 • donar'ls-hi
 • donar-los-les
 • donà'ls-hi
10/10
Qui ____________ del dia en què va aprendre a caminar o a parlar?
 • se'n recorda
 • es recorda
 • s'enrecorda