Aprovaries la selectivitat 2019?

Vols saber si ets del 97% d'estudiants que aproven la selectivitat? Hem agafat 10 preguntes dels exàmens d'aquest any de català, castellà i història, que són matèries obligatòries, per posar-te a prova.

1/10 Indica si l'afirmació següent, relativa a l'obra 'Mirall trencat', de Mercè Rodoreda, és vertadera o falsa:

Teresa Goday treballava en una floristeria abans de conèixer Nicolau Rovira.

  • Vertadera
  • Falsa

Has respost 0 de 10 preguntes