Què en saps, de les armes que fabrica Espanya?

Un test per descobrir el pes de l’Estat en el comerç mundial d’armament. Aquest diumenge analitzem en un dossier com funciona la indústria militar espanyola, qui són els seus clients i com es controla l'exportació d’armes.

Per Cristina Mas, Mariona Ferrer i Fornells, Ot Serra i Leandre Ibar
Jordi Olivé
1/10

Quin lloc ocupa Espanya entre els productors mundials d’armes?

  • El número 20
  • El número 7
  • El número 30

Has respost 0 de 10 preguntes